Website Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | Website Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Tin tức Giáo dục

Phát động chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” giai đoạn hai

Phát động chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” giai đoạn hai

Ngày 30/8, chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” giai đoạn hai chính thức được phát động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn hai sẽ vận động kinh phí đóng góp khoảng 12 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng trường học trên

Thi và tuyển sinh

Thông tư 06 sủa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi TN THPT 2013

Thông tư 06 sủa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi TN THPT 2013

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ

Khuyến học

THÔNG BÁO MỞ LỚP DẠY ĐÀN GUITAR

THÔNG BÁO MỞ LỚP DẠY ĐÀN GUITAR

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH Số: ……./TB-ĐTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Gia nghĩa, ngày 10 tháng 09 năm 2013   THÔNG BÁO V/v mở lớp dạy đàn Guitar  tại trường THPT Chuyên Nguyễn